Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met de materiële zaken van de gemeente, zoals de kerkgebouwen. Iedere wijkgemeente heeft twee ouderling-kerkrentmeesters en een lidmaat-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters werkt in overleg met en in verantwoording aan de algemene kerkenraad. De kerkenraad bepaalt het beleid en de kerkrentmeester voeren dit uit.

Wat beheren de kerkrentmeesters?
Allereerst zorgen zij dat er voldoende middelen zijn om het werk dat in de gemeente gebeurt uit te voeren. Dit gaat bijvoorbeeld over de kerkdiensten, het pastoraat en het verenigingsleven. Ten tweede zorgen de kerkrentmeesters voor de ledenadministratie en de financiële adminstratie. Daarnaast dragen zij zorg voor de bezittingen van de gemeente.

Hoe draagt de gemeente hieraan bij?
De Bijbel roept ons op om van alles wat God ons geeft een deel aan Hem terug te geven. In de gemeente gebeurt dat op verschillende manieren:

  • Actie Kerkbalans: Ieder jaar wordt aan gemeenteleden vanaf 18 jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd;
  • Collecten: In de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor het kerkbeheer;
  • Verjaardagsfonds: Aan jarige gemeenteleden wordt een bijdrage gevraagd om hun dankbaarheid te uiten.
  • Solidariteitskas: Ieder belijdend lid van de gemeente draagt bij aan de solidariteitskas.
  • Giften en legaten: De kerk ontvangt legaten van overleden gemeenteleden en  giften;
  • Verpachting van landbouwgronden;
  • Exploitatie van ‘De Schakel’.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world