Foto’s voortgang restauratie dak Grote Kerk

#Update 13: Op zaterdag 18 mei kon de gemeente opnieuw een rondleiding volgen op de kerkzolders. Tussen 11.00 uur en 15.00 uur kwamen verschillende groepen kijken boven de gewelven. Voor iedereen indrukwekkend en interessant! Hier werd ook goed zichtbaar wat er in het afgelopen jaar allemaal gedaan is aan het dak en de kapconstructie.

#Update 12: Op de kerkzolder is een bord aangebracht met zes leien die de logo’s tonen van partijen die een belangrijk deel van de benodigde 700.000,- euro hebben opgebracht. Dhr. Gerard van den Tweel bevestigde namens zijn Van den Tweel Foundation de laatste lei, waarop zijn logo prijkt.

#Update 11: De restauratie nadert zijn voltooiing! Op maandag 11 maart zijn leien op het dak geslagen die tijdens de actieperiode gesponsord en beschreven zijn. Deze teksten blijven (menselijkerwijs gesproken) de komende circa 75 jaar verborgen en komen dus pas aan het eind van deze eeuw tevoorschijn. De kerkzolder boven het middenschip is intussen ook voorzien van nieuwe loopbruggen. Er volgt nog een moment waarop u de kerkzolders weer kunt bezoeken tijdens een rondleiding!

#Update 10: Onder winterse omstandigheden vordert het werk: de leidekkers werken nu op het hoge dak van het schip van de kerk. En de thermometer met de tussenstand van het opgebrachte bedrag is gestegen tot + € 15.000,-! Op de grens van het koordak en de dakvlakken op de kopse kant, is het verschil tussen oude en nieuwe leien goed te zien.

#Update 9: Foto’s van de samenzangavond met het Urker Mannenkwartet, die € 3300,- netto opbracht.

#Update 8: Er wordt op hoog niveau gewerkt in de nok van het koordak. Hier verdwijnen de oude leien in rap tempo. Binnenkort komt ook de zuidzijde van de kerk in de steigers, dus kijk nog maar eens goed. 😉 En in de kerk wordt gerepeteerd voor de samenzangavond van 12 oktober t.b.v. de restauratie.

#Update 7: De actiedag van zaterdag 8 september! Ruim 200 mensen volgende een rondleiding boven de gewelven, waar onze kerkrentmeesters van alles vertelden over de restauratie. De totale opbrengst van de actiedag is netto € 1833,-.

#Update 6: Het werk aan de noordbeuk (de ‘zeekant’ / kant van ‘t Gasthuus) is klaar. Op het dak van de consistorie is asbest verwijderd en het werk aan het koordak is begonnen. Op de kerkzolder boven het koor zijn de nieuwe loopplanken gebouwd.

#Update 5: De koorsluiting (dat is de kopse kant van het koor) staat inmiddels ook in de steigers. Op deze drie dakvlakken zijn de leien erg slecht en deze worden dan ook nu vervangen. Hier kan ook gestart worden met het vervangen van houten balken, zoals ook bij de noorderzijbeuk is gebeurd. Een kijkje op de steigers biedt mooie uitzichten en de aanblik van allerlei details.

#Update 4: Aan de noordzijde van de kerk worden de leien teruggelegd. Op het dak van de consistorie is begonnen met het verwijderen van asbest. Intussen worden rondom de koorsluiting steigers gebouwd om het restauratiewerk daar voort te zetten. Op de kerkzolder boven het koor worden nieuwe loopplanken gebouwd.

#Update 3: Voor de bouwvakvakantie is het eerste deel van het kerkdak weer dichtgemaakt. De dakgoten zitten weer op hun plek. Het werk aan de balken is aan de noordzijde bijna klaar. Na de vakantie worden de steigers opgebouwd aan de kopse kant van het koor.

#Update 2: Het werk aan de balken vordert. Binnenkort wordt begonnen met het aanleggen van nieuwe loopbruggen boven de gewelven. Fotograaf Matthias van Bloemendaal legde de oude situatie vast onder begeleiding van kerkrentmeester Jan Poorter en kon zo direct wat foto’s maken van de verweerde leien en het aangetaste hout op de kerkzolders.

#Update 1: de kerk staat in de steigers aan de noordzijde (kant van ‘t Gasthuus). De eerste meter aan leien is verwijderd, het dakbeschot is weggehaald en in de onderliggende balken worden nieuwe delen ingebracht. Een kijkje op de steigers en op de kerkzolder.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world