Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is in een kerkelijke gemeente helaas niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden.

Interne vertrouwenspersonen

Wanneer u klachten heeft, vallend onder grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot uw wijkouderling of predikant, dan kunt u contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen van onze gemeente of van De Fontein waar de vertrouwenspersonen mee samenwerken:

  • Johanna Huizinga, 06-40552636, jhuizinga-lubbers[at]hervormdnijkerk.nl
  • Roel van Middendorp, 06-57763195, rvmiddendorp[at]hervormdnijkerk.nl
  • Ad van Eck, 06-48719045, advaneck[at]defontein-nijkerk.nl
  • Janneke van Nieuwenhuizen, 06-51920170, jannekevannieuwenhuizen[at]defontein-nijkerk.nl

De vertrouwenspersonen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd in een kerkenraadsvergadering. Ze werken volgens het Reglement vertrouwenspersonen.

Externe vertrouwenspersonen

Het kan ook voorkomen dat slachtoffers binnen de kerkelijke gemeente niemand meer kunnen of willen vertrouwen, of om een andere reden geen contact op willen nemen met de interne vertrouwenspersonen. Daarvoor is er het SMPR – interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. Het SMPR heeft vertrouwenspersonen met wie je veilig en helemaal anoniem over je problemen kunt spreken.

Ga naar www.smpr.nl voor meer informatie of neem contact op met het meldpunt SMPR via 030-3038590.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world