Diaconie

De diaconie neemt de zorg op zich voor zieken en gehandicapten, ouderen en gemeenteleden die financieel niet rond kunnen komen.

Door giften en collectes kan de diaconie hen die hulp nodig hebben, ondersteunen. Naast leden uit onze eigen gemeente, ondersteunt de diaconie ook projecten in binnen- en buitenland, zoals noodlijdende kerken of vervolgde christenen.

Waar voor kunt u een beroep doen op de diaconie?

  • FinanciĆ«le hulp
  • Hulp bij thuisadministratie
  • Praktische hulp
  • Psychische hulp

Hulp in Praktijk (HiP) Nijkerk
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB), waar de diaconie van onze gemeente deelnemer van is, startte in oktober 2017 met Hulp in Prakijk (HiP) Nijkerk. Dit platform helpt lokale kerken in de gemeente Nijkerk om diaconale taken handen en voeten te geven door hulpvragen uit de samenleving te koppelen aan hulpbieders uit de kerken. Hulpvragen kunnen ingediend worden bij de HiP-helpdesk via www.hipnijkerk.nl of 033- 202 2681. Dit geldt voor leden van onze gemeente, maar ook voor iedereen die niet aan een kerkelijke gemeente verbonden is. De website biedt ook de mogelijkheid om u als hulpbieder aan te melden. Contactpersoon van onze gemeente voor HiP Nijkerk is Corine Vreekamp.

Giften
U kunt giften doen aan de diaconie door een bedrag over te maken op bankrekening NL78 RABO 0347 8162 07 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nijkerk. U kunt daarbij aangeven of uw gift aan een specifiek doel besteed moet worden.

Het is ook mogelijk om een gift te doen aan de diaconie in de vorm van een legaat of erfstelling. U kunt altijd bij de diaconie terecht met vragen hierover, of om van gedachten te wisselen.

Neem contact op met de diaconie via diaconie[at]hervormdnijkerk.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world