Algemene Jeugdraad

Binnen onze gemeente zijn er ouderlingen die zich richten op het coördineren van de activiteiten voor kinderen en jongeren. Deze jeugdouderlingen maken deel uit van de Algemene Jeugdraad (AJR). De AJR staat onder toezicht en werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad.

Het doel van de AJR is kinderen en jongeren te leren vanuit het gereformeerde belijden en hen te stimuleren tot een leven in navolging van Christus. De AJR stuurt vier werkgroepen aan die samen werken aan de vorming van kinderen en jongeren volgens een groei-/ontwikkelingsplan. Het gaat om de volgende werkgroepen:

Het belangrijkste doel van deze werkgroep is om ouders te ondersteunen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen. Zo organiseert de werkgroep opvoed thema-avonden, waarbij gemeenteleden in gesprek kunnen gaan, en activiteiten waarbij de gezinsleden centraal staan.

Daarnaast organiseert de werkgroep activiteiten om te komen tot ontmoeting en gesprek met jong en oud. Denk hierbij aan de gemeentebrede preekbespreking, preekbespreking 16- en 16+ en sing-ins.

De organisatie en invulling van de zondagsschool is de belangrijkste activiteit van deze werkgroep. Doel is om kinderen van 4 t/m 12 jaar in aanraking te brengen met Gods Woord, bijvoorbeeld door het leren van psalmen en Bijbelteksten.

Deze werkgroep gaat over de catechisaties voor jongeren in de gemeente. De catechisatielessen worden veelal gegeven door de predikanten. Het is belangrijk dat zij er niet alleen voor staan, maar ondersteund worden door deze werkgroep.

Deze werkgroep stuurt alle jeugdclubs en -verenigingen binnen de gemeente aan. Zo is de werkgroep verantwoordelijk voor de praktische invulling van de verschillende vieringen, het HGJB-project en bijbehorende actiedag en de opening van het winterwerk.

De leden van het JeugdPastoraatTeam (JPT) zijn er voor jongeren die met vragen of problemen worstelen. Bijvoorbeeld over geloof of relaties. Jongeren kunnen hun verhaal kwijt in een vertrouwelijk gesprek met één van de leden van het JPT.

De werkgroep heeft globaal twee werkterreinen:

o Ondersteuning van ‘jeugdwerkers’ (o.a. clubleiding, zondagsschoolleiding, (jeugd)ambtsdragers). Het pastorale gehalte van de gemeente zelf wordt op deze manier aangevuld.

o Direct behandelen van casussen, na ontvangen signalen uit ‘de gemeente’ of van de jongere(n) zelf.

Ook valt het doopverjaardagsbezoekteam onder de verantwoordelijkheid van het JPT. Rond hun 13e, 15e en 17e doopverjaardag worden alle jongeren van de gemeente benaderd door iemand van het doopverjaardagsbezoekteam om kennis te maken en samen in gesprek te gaan. Op deze manier worden alle jongeren gezien, met als uitgangspunt de doop als teken van Gods trouw en verbinding aan de gemeente.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world