Activiteiten

Naast catechisaties en verenigingen worden er buiten de kerkdiensten nog veel meer activiteiten georganiseerd binnen onze gemeente, voor alle leeftijden.

 

Kinderen en jongeren

Elke zondag wordt er zondagsschool gehouden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud. Tijdens de zondagsschool worden er psalmen gezongen en geleerd, uit de Bijbel gelezen en andere activiteiten gedaan, zoals andere liederen zingen of een quiz.

De zondagsschool begint om 12.00 uur en duurt tot 12.45 uur en vindt plaats in de Rehobothschool (Brink 43a), de Maranathaschool (Grieglaan 4) en de Hoeksteen (Zandoogje 1).

‘The Basic’ is een plek voor jongeren van de hervormde gemeente en van de christelijk gereformeerde kerk om elkaar te ontmoeten. In Upstairs (tweede verdieping Opstandingskerk) kunnen jongeren allerlei spellen doen onder het genot van een hapje en een drankje.

Eens per drie weken is er op vrijdag een avond voor jongeren van 12 jaar en ouder. Eens per vier werken is er op zaterdag een avond voor jongeren van 15 jaar of ouder. Een hoogtepunt is het jaarlijkse gala in december. Daarnaast zijn er soms activiteiten zoals een filmavond of een actief uitje. Kijk eens op de Facebookpagina of op Instagram om een indruk te krijgen.

Enkele keren per jaar kunnen jongeren, direct na de dienst, napraten over de preek met de dominee.

In groepjes worden naar aanleiding van de preek vragen beantwoord en jongeren kunnen hun eigen vragen rechtstreeks aan de dominee stellen.

Iedere eerste zondag van de maand wordt er voor jongeren van 15 jaar of ouder een sing-in georganiseerd in ‘Upstairs’ in de Opstandingskerk.

Tijdens de sing-in worden er liederen gezongen uit o.a. de liedbundel Op Toonhoogte. De zang wordt begeleid door diverse instrumenten en er kunnen verzoeknummers worden aangedragen.

Volwassenen

Er zijn in onze gemeente twee gebedskringen actief, die bij elkaar komen in ‘t Gasthuus.

Tijdens een bijeenkomst wordt er begonnen met Bijbellezen. Daarna bespreekt de kring de gebedsonderwerpen en wordt er gebeden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van een lied.

Een aantal keer per jaar organiseert de diaconie een seniorenmiddag.

De bijeenkomsten worden iedere keer geleid door een andere predikant.

Een aantal keer in het winterseizoen zijn er Bijbellezingen in de Opstandingskerk. De predikanten wisselen elkaar af per seizoen. De aanvang is 19.45 uur.

Alle leeftijden

Ieder jaar wordt er een gemeentedag georganiseerd op de derde zaterdag in juni. Tijdens deze dag zijn er allerlei activiteiten, voor jong en oud. We sluiten altijd af met een gezamenlijke barbecue.

De gemeentedag is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen tijdens de activiteiten, of onder het genot van een hapje en een drankje.

Naast de preekbesprekingen voor jongeren, is er ieder seizoen ook een gemeentebrede preekbespreking.

Iedereen is hierbij welkom. Onder leiding van de predikant wordt de zojuist beluisterde preek in groepjes besproken, door jong én oud.

Een paar keer per jaar wordt er een gemeentebrede sing-in georganiseerd in de Opstandingskerk. Iedereen is dan welkom om samen te zingen uit verschillende zangbundels. Er worden liederen gezongen voor alle leeftijden, begeleid door een muziekgroep uit de gemeente. De gemeentebrede sing-ins zijn op zondag na de avonddienst. Kijk eens op de Facebookpagina voor actuele informatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world