Zondagsschool

De naam van de zondagsschool, ‘het Mosterdzaad’, geeft mooi weer hoe het zondagsschoolwerk gezien mag worden: een mosterdzaadje is een heel klein zaadje, slechts een halve tot een millimeter groot. Als het in de akker wordt gezaaid, groeit het uit tot een grote struik of boom. Zo lijkt het werk op de zondagsschool weinig voor te stellen, maar onder Gods zegen kan dit werk tot eeuwige zegen zijn.

Invulling van de zondagsschool

Op de zondagsschool worden er door een enthousiast team van juffen en meesters met de kinderen psalmen gezongen en geleerd, er wordt gebeden en uiteraard gaat de Bijbel open. Dat is het allerbelangrijkste: het Woord van God doorgeven aan de kinderen. In de onder- en middenbouw wordt er een verhaal verteld en een spelletje gedaan of een kleurplaat ingekleurd. In de bovenbouw wordt er een Bijbelstudie gehouden en vaak een quiz gedaan.

Feestdagen vieren

Kerst-, paas- en pinksterfeest worden samen met de kinderen, juffen, meesters, ouders, gemeenteleden en alle andere belangstellenden in de kerk gevierd. Met kerst vindt de viering in de Grote Kerk plaats, de paas- en pinksterviering zijn in de Opstandingskerk. Op de homepage van deze website staat enkele weken voorafgaand aan de viering aanvullende informatie met betrekking tot aanvangstijd e.d.

Locaties en tijden

De zondagsschool wil er voor alle kinderen van Nijkerk zijn, daarom wordt er zondags op drie verschillende locaties zondagsschool gegeven. Op deze wijze is voor vrijwel elk kind van Nijkerk de zondagsschool dicht in de buurt. Alle 4 tot 12-jarige kinderen zijn op zondag van 12.00 uur tot 12.45 uur van harte welkom op de Rehobothschool (Brink 43a), De Hoeksteen (Zandoogje 1) en Maranathaschool (Grieglaan 4)*.

* Uitzonderingen hierop: tijdens de schoolvakanties en op de zondagen dat er Heilig Avondmaal gevierd wordt, is er géén Zondagsschool. Als er geoefend wordt voor de kerst-, paas- of pinksterviering vindt het zondagsschooluur plaats in de kerk en eindigt het zondagsschooluur om 13.00 uur.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world