Zondagsschool

De naam van de zondagsschool, ‘het Mosterdzaad’, geeft mooi weer hoe het zondagsschoolwerk gezien mag worden: een mosterdzaadje is een heel klein zaadje, slechts een halve tot een millimeter groot. Als het in de akker wordt gezaaid, groeit het uit tot een grote struik of boom. Zo lijkt het werk op de zondagsschool weinig voor te stellen, maar onder Gods zegen kan dit werk tot eeuwige zegen zijn.

Invulling van de zondagsschool

Op de zondagsschool worden er door een enthousiast team van juffen en meesters verteld uit de Bijbel. Daarnaast worden er met de kinderen psalmen gezongen en geleerd, er wordt gebeden. Het allerbelangrijkste van onze zondagsschool is het doorgeven van het Woord van God. In de onder- en middenbouw wordt er een verhaal verteld en een spelletje gedaan of een kleurplaat ingekleurd. In de bovenbouw wordt er vaak een Bijbelstudie gehouden en een quiz gedaan.

Het zondagsschoolseizoen ingevuld vanaf de start van het winterwerk tot en met het einde van het winterwerk*.

Feestdagen vieren

Kerstfeest worden samen met de kinderen, juffen, meesters, ouders, gemeenteleden en alle andere belangstellenden in de kerk gevierd. Met kerst vindt de viering in de Grote Kerk plaats. Op de homepage van deze website staat enkele weken voorafgaand aan de viering aanvullende informatie met betrekking tot aanvangstijd e.d. Vanwege het feit dat het zondagsschoolseizoen ingekort is wordt er samen met de Algemene Jeugdraad nagedacht over een invulling op 2e Paas- en Pinsterdag.

Locaties en tijden

De zondagsschool wil er voor alle kinderen van Nijkerk zijn, daarom wordt er ‘s zondags op twee verschillende locaties zondagsschool gegeven. Op deze wijze is voor vrijwel elk kind van Nijkerk de zondagsschool dicht in de buurt. Alle 4 tot 12-jarige kinderen zijn op zondag van 12.00 uur tot 12.45 uur van harte welkom in de Opstandingskerk (Hoefslag 132), of in kerkelijk gebouw ‘De Verbinding’ (Zijdevlinder 180).

* Uitzonderingen hierop: tijdens de schoolvakanties en op de zondagen dat er Heilig Avondmaal gevierd wordt, is er géén Zondagsschool. Als er geoefend wordt voor de kerstviering vindt het zondagsschooluur plaats in de kerk en eindigt het zondagsschooluur om 13.00 uur.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world