Over kerkdiensten

Welkom in onze kerkdiensten!

Elke zondag staan de deuren van onze kerken open. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten! In de Grote Kerk zijn diensten om 09:30 uur en 18:30 uur. In de Opstandingskerk zijn diensten om 09:30 uur en 16:30 uur. Een actueel overzicht van de komende diensten vindt u hier.

Wat gebeurt er in de kerk?

Tijdens een kerkdienst komen we samen om te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Centraal in de dienst staat de prediking, waarin de dominee het gelezen gedeelte behandelt. Op verschillende momenten in het jaar zijn er kerkdiensten waarin de heilige doop wordt bediend, het heilig avondmaal wordt gevierd, gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen of ambtsdragers bevestigd worden.

Oppas / Op stap

Tijdens de ochtenddienst in de Grote Kerk is er voor de allerkleinsten kinderoppas in ’t Gasthuus. In de Opstandingskerk is er in beide diensten kinderoppas. Daarnaast is er tijdens de ochtenddiensten Op Stap. Voor meer informatie klik hier

Meekijken of -luisteren

Met alle kerkdiensten kunt u rechtstreeks meekijken en -luisteren via het ledengedeelte van deze website (inloggen met wachtwoord verplicht).

Bent u door ziekte of ouderdom niet in de gelegenheid de kerkdiensten bij te wonen? Dan is er voor u ook een kerkradio beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij uw wijkpredikant. Via de kerkradio worden beide diensten in de Grote Kerk en de middagdienst in de Opstandingskerk rechtstreeks uitgezonden. De morgendienst van de Opstandingskerk wordt op dinsdagavond vanaf 18.30 uur uitgezonden.

Bijbellezen & zingen

In de kerkdiensten lezen we uit de Bijbel in de Herziene Statenvertaling (HSV). We zingen Psalmen, de Enige Gezangen en liederen uit liedbundel Weerklank. In zowel de Grote Kerk als de Opstandingskerk zingen we ritmisch, onder begeleiding van één van onze organisten.

Kerkauto en ringleiding

Mindervalide gemeenteleden die graag één van de ochtenddiensten willen bijwonen, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Neem hiervoor contact op met het kerkelijk bureau. Voor slechthorenden is er in beide kerken een ringleiding aanwezig.

kerkdiensten grote kerk nijkerk hervormde gemeente
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world