Gemeentestructuur

Onze gemeente is ingedeeld in drie geografische wijkgemeenten. Iedere wijk heeft een eigen kerkenraad en een eigen predikant. De drie wijkkerkenraden van onze gemeente worden overkoepeld door de Algemene Kerkenraad (AK). In de AK neemt ook de kerkenraad van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein deel.

Iedere wijk van onze gemeente is ingedeeld in secties, met elk een eigen wijkouderling. Wilt u weten in welke wijk u woont, wie uw wijkpredikant is of wie uw wijkouderling is? Open dit document en u kunt uw straat opzoeken met daarbij de wijkpredikant en wijk ouderling.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world