Welkom

Beste bezoeker,

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze kerk en onze gemeente. We nodigen u van harte uit om deze website verder te bekijken. Op deze manier krijgt u een beeld van onze gemeente en de activiteiten die we als gemeente organiseren. U bent van harte welkom in beide kerkgebouwen om de diensten bij te wonen.  Zie hiervoor “Kerkdiensten”.

In deze diensten gaat het over Gods goede boodschap (evangelie), een boodschap die bestemd voor alle mensen.
Deze boodschap wordt samengevat in Johannes 3 vers 16. Daar zegt Jezus: ” Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Zowel in de diensten als bij alle andere activiteiten, is de Bijbel (waarin God tot ons spreekt) grondslag voor ons spreken en handelen. Wilt u meer weten over wat wij geloven? Klik dan op “Gemeente”. Hier vindt u ook meer informatie over de gemeente en al haar activiteiten.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world