Wordt het meer dan praten – blijf er dan NIET mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel.

Binnen de Hervormde gemeente van Nijkerk zijn wij aangesteld als vertrouwenspersoon en willen ons even kort aan u voorstellen:

Sophia de Visser – Tavenier: Ik ben getrouwd, moeder van vijf kinderen en elf kleinkinderen. Drie dagen ben ik werkzaam als leerkracht op een basisschool voor anderstaligen. Het grootste deel van mijn vrijwilligerswerk doe ik al enkele jaren bij Gevangenenzorg, waarbij luisteren erg belangrijk is.

Roel van Middendorp: In het dagelijks leven ben ik administrateur van beroep en ben getrouwd en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. De afgelopen jaren heb ik het ambt van ouderling binnen onze gemeente mogen bekleden en heb altijd geprobeerd om naast de mensen te gaan staan, wanneer er problemen waren. Eerst goed luisteren zonder direct je mening naar voren te schuiven. Door de gevolgde cursus vertrouwenspersoon heb ik de nodige extra handvatten aangereikt gekregen.

Wij zijn er in de eerste plaats voor de slachtoffers. Je kunt bij ons terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.

Wellicht ten overvloede om te melden dat wij de belofte van geheimhouding hebben afgelegd en werken volgens het reglement vertrouwenspersonen.

Heb jij of heeft u problemen met grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke relaties, neem dan contact met ons op:

  • Sophia de Visser – Tavenier 06-19036040 sdevissertavenier@hervormdnijkerk.nl
  • Roel van Middendorp 06-57763195 rvmiddendorp@hervormdnijkerk.nl

Deze informatie is ook te vinden onder de contactgegevens van het Kerknieuws.

Wij zijn allebei lid van de Hervormde Gemeente in Nijkerk. Wanneer dit te dicht bij komt, kunt u zich ook melden bij:

  • Meldpunt SMPR 030-3038590

Wij zijn er voor de eerste opvang en bieden een luisterend oor!

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world