Opheffen 1,5 meter maatregel.

Zoals u wellicht bekend is, is de verplichte 1,5 meter afstand maatregel per 25 september afgeschaft. Afgelopen woensdag heeft de crisiskerkenraad daarom het volgende besloten:

  • Het aanmelden voor een kerkdienst, de registratieplicht en de gezondheidscheck bij de ingang vervallen met ingang van komende zondag 3 oktober. We heten u allen weer hartelijk welkom in de kerkdiensten maar vragen ook om u aan de basisgezondheidsregels te houden.
  • In de Grote Kerk komen meer zitplaatsen beschikbaar. De banken worden om en om gestickerd zodat duidelijk is welke bank wel en niet in gebruik is. In de bank zelf doen we een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om gepaste afstand te bewaren van elkaar. Bij het uitgaan van de kerk gaan we ordelijk bank voor bank de kerk uit en bewaren we ook dan gepaste afstand.
  • In de Opstandingskerk komen meer stoelen beschikbaar doordat een afstand van 1 meter wordt aangehouden. Als de Opstandingskerk erg vol wordt zal gebruik gemaakt worden van de hal om kerkgangers een zitplaats aan te kunnen bieden.
  • We begrijpen dat niet iedereen hetzelfde denkt over het onderling afstand houden, maar laten we elkaar daarin respecteren. Verder vragen wij u om de aanwijzingen van de kosters en de collectanten op te volgen.
  • Het kerkenwerk c.q. het verenigingswerk kan vanaf heden weer normaal doorgang vinden.
  • Er is sprake van een proef. Tussentijds kan het beleid worden aangepast.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world