Online collecteren

Op dit moment kan in verband met de corona-maatregelen niet fysiek gecollecteerd worden in de kerkdiensten. Gelukkig kan dit wel digitaal! We hebben een overzicht gemaakt van betaalmethodes, met onder andere makkelijke online betaalverzoeken (Tikkie). U leest er alles over op onze informatiepagina Digitale collecten.

Opbrengst collecten April 2020 (2019)
Diaconie:

Christenen voor Israël €   1.039,25 (€ 1.270,19) 
Friends of Bethel €      707,35 (€ 1.203,00)
HGJB €      632,25 (€    469,95)
Nijkerks Diaconaal Beraad €      615,55 (€            – )
Seniorenactiviteiten €      846,60 (€ 1.045,20)
Totaal      € 3.841,00   (€ 3.988,34)

Daarnaast zijn er in maart en april nog vele collectes (ruim € 2.400,-) ontvangen met een algemene beschrijving tbv de doelen in maart en april. Uit deze algemene ontvangsten zullen de diverse collectedoelen uit maart en april worden aangevuld naar de gemiddelde bedragen van afgelopen jaren, zodat de goede doelen ook in deze moeilijke tijd toch voldoende middelen krijgen.

Kerkbeheer:

Beeld en geluid €     486 ,72 (€    950.05)
Energiekosten €   1.252,22 (€ 1.092,87)
Instandh. predik. plaatsen €   1.313,22 (€    977,35)
Kerkbeheer €   2.025,29 (€ 1.445,12)
Onderhoud en restauratie €   3.243,48 (€ 3.494,60)
Orgelfonds €      827,12 (€    925,80)
Totaal € 9.148,05    (€ 8.885,79)

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Ook voor de komende periode de collecten van harte aanbevolen.

College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world