Mededeling over de Coronacrisis vanuit de kerkenraad

Afgelopen dinsdag 23 februari is er weer een persconferentie gehouden. In de persconferentie zijn een aantal verruimende maatregelen aangekondigd. Op donderdag 25 februari jl. is er een persbericht uitgegaan van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit persbericht is aangegeven dat het kerkelijk leven iets meer ruimte wordt gegeven. Op basis van de nieuwe informatie heeft de crisiskerkenraad op zaterdag 27 februari het volgende besloten:

1. Met ingang van D.V. zondag 7 maart a.s. kunnen we ons verlangen om als gemeente bij elkaar te komen weer iets meer vormgeven door kerkdiensten te beleggen waarbij 30 gemeenteleden worden uitgenodigd. Het aantal zangers zal worden uitgebreid van 2 naar 4. Bij de kerkdiensten blijven de bestaande maatregelen van kracht zoals de gezondheidsverklaring, het ontsmetten van de handen, het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter afstand en alleen op uitnodiging.
2. Ook De Verbinding gaat dan weer open voor onze jongeren, onder de nadrukkelijke voorwaarde van het naleven van de afgesproken maatregelen.
3. Met de leiding van het jeugdwerk en de zondagschool wordt in overleg getreden om te zien welke mogelijkheden er zijn om een verruiming vorm te geven. In het jeugdwerk en bij de zondagschool zal zoveel mogelijk maatwerk worden toegepast.
Bij bovenstaande maatregelen blijft het uitgangspunt gelden dat kwetsbare personen c.q. groepen in onze gemeente beschermd moeten worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Nijkerk en de informatie uit de volgende persconferentie zal de crisiskerkenraad na 9 maart a.s. een nieuwe afweging maken.