Kerkdiensten in woonzorgcentrum ‘De Pol’

In woonzorgcentrum De Pol is er elke zondagmorgen om 10:30 uur een eredienst in de zaal beneden (Diamant) voor bewoners, familie en belangstellenden. Hierbij zijn voorgangers, organisten, ouderlingen, diakenen en een groot team van vrijwilligers uit vele kerken betrokken, ook uit onze kerk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world