Hospice Nijkerk gaat verbouwen.

De Stad Nijkerk is blij met haar eigen hospice! En dat al veel jaren. Hoeveel familieleden en/of bekenden hebben al gebruik mogen maken van deze geweldige instelling. Wanneer het thuis echt niet meer ging om de geliefde te verzorgen, was daar die liefdevolle opvang in Hospice Nijkerk. Familieleden werden dan van de zorgtaak ontlast en konden alle tijd in rust doorbrengen met hun geliefde. Wat gaf dat veel ontspanning in de laatste levensfase van een ouder, een echtgenoot, zoon of dochter.

En daar zal niet veel in veranderen. Mensen zullen ziek worden en sterven én verzorgd moeten worden. Hospice Nijkerk blijft voor ons allen streven naar de beste zorg in een optimale locatie.
Wanneer u nog nooit in aanraking bent geweest met Hospice Nijkerk en er voor uzelf of voor één van uw familieleden of vrienden gebruik van zou willen maken, nu of in de toekomst, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij één van de coördinatoren. Of u kunt de website van het hospice raadplegen.

In de loop der jaren is Hospice Nijkerk een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op. Vier hospices uit de regio, Amersfoort, Nunspeet, Nijkerk en Ermelo zijn dit jaar gestart met een samenwerking op het gebied van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Komend jaar wordt dit uitgebreid met een project op het gebied van kwaliteit (gezamenlijk kwaliteitshandboek). Het woord professioneel mag hierbij zeker gebruikt worden!

Verbouwing
Wellicht weet u al dat het hospice gaat verbouwen. Aanscherping van regelgeving maakt dit noodzakelijk, maar ook zal hiermee het energiegebruik van het gebouw worden geoptimaliseerd. De verbouw bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe gastenkamers met eigen sanitair en terras. Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes.
Daarnaast zal in het bestaande deel een aantal ruimtes opnieuw worden ingericht en opgeknapt. Om aan de vraag van ‘isolatieverpleging’ te voldoen worden twee kamers ingericht als isolatiekamers. Het hospice wil ook tegemoet komen aan wensen van gasten, naasten en medewerkers door meer mogelijkheid voor persoonlijke ontmoetingen met gasten en familie te creëren, zoals een aparte eetkamer. Daarnaast komt er voor de verpleegkundigen een grotere werkplek die voldoet aan de arbo-eisen, omdat deze gewaardeerde werkkrachten nu in een ‘opkamertje’ moeten bivakkeren!
De verbouw is al van start gegaan!

U begrijpt het al: dit kost veel geld!
De verbouw kost veel geld, maar de Vriendenstichting heeft hiervoor de afgelopen jaren flink kunnen sparen en ook ondervinden we een grote hoeveelheid bereidwilligheid en warmte vanuit de samenleving: van bedrijven die sponsoren in geld of materialen, inwoners die willen komen klussen. Iedereen leeft mee en samen lossen we dit op! En u kunt daar natuurlijk aan meehelpen!

Als u de verbouw financieel wilt steunen dan zijn daar veel mogelijkheden voor.

Veel informatie over het hospice en de verbouwplannen vindt u op de nieuwe volledige website www.hospicenijkerk.nl.
Daar is ook informatie te vinden over hoe u het hospice financieel kunt steunen.
Het banknummer van de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk is overigens: NL78 RABO 0337818320.

Maria Stoorvogel

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world