Collecte viering Heilig Avondmaal

Afgelopen zondag (05/09) hebben wij in beide kerken weer het Heilig Avondmaal mogen vieren. In de tijd van maatregelen in kader van coronapandemie wel op een ander manier dan dat wij gewend zijn. Als gevolg hiervan was ook geen gelegenheid om op de gebruikelijke wijze een collecte aan de tafels te houden.

Abusievelijk is voorafgaand aan de diensten hier geen aandacht besteed. Bij deze willen wij dit alsnog rechtzetten. De collecte aan de Avondmaalstafels is bestemd voor Hospice Nijkerk. Wij vragen u vriendelijk om alsnog een bedrag voor dit doeleind over te maken. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL24 ABNA 0477 7422 97 onder vermelding van Avondmaalscollecte. Ook de gemeenteleden die niet de vrijmoedigheid hadden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen kunnen natuurlijk ook op het hierboven vermelde rekeningnummer met omschrijving een bedrag overmaken.

Het hospice kan alleen bestaan dankzij de (vele) giften. Gelet op de (noodzakelijke) verbouwingen aan het gebouw aan het Vetkamp 23 is iedere gift van harte welkom.

College van kerkrentmeesters

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world