Alleen online kerkdiensten vanwege coronavirus

Op donderdag 12 maart 2020 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) gesproken over de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd om het besmettingsgevaar met het Coronavirus in te perken. Afgesproken is om de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te volgen.

Op dinsdag 24 maart 2020 is de situatie opnieuw geƫvalueerd en het beleid aangepast aan de nieuwe aanbevelingen vanuit de overheid en de PKN. Omdat het advies is alleen samen te komen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn, heeft de AK het volgende besloten:

1. Tot en met 31 mei zullen er geen gewone kerkdiensten gehouden worden. (De belijdenisdienst en de bevestigingsdienst worden verplaatst naar juni, de avondmaalsviering vervalt en de doopdiensten worden uitgesteld naar juli). Voor verdere details verwijzen wij u naar het komende kerknieuws.

2. Er worden erediensten gehouden in de Opstandingskerk om 9:30 uur en 16:30 uur. Deze zullen live uitgezonden worden via www.hervormdnijkerk.nl, YouTube en de kerkradio. De middagdienst wordt herhaald om 18:30 uur via de kerkradio. Via onze website zijn kerkdiensten ook op een later moment terug te luisteren en te bekijken.

3. De kerkgangers zullen bestaan uit de predikant, de ouderling van dienst, de koster en de organist die op het rooster van de Opstandingskerk staan. Vanwege de adviezen om het aantal mensen in het kerkgebouw te minimaliseren, kunnen er geen andere kerkgangers aanwezig zijn. Wij verzoeken u om uw familie, vrienden en andere gemeenteleden hiervan op de hoogte te stellen. Vergeet u onze ouderen hierbij niet?

Aanvullende maatregelen Coronavirus

1. Alle bijeenkomsten zoals (kerkenraads)vergaderingen, verenigingen, zondagsschool en andere activiteiten in de kerkelijke gebouwen worden afgelast. Ook de weekdienst gaat niet door.

2. De reguliere huisbezoeken worden tot en met 31 mei 2020 stilgelegd. Daaronder valt ook het verjaardags- en jubileumpastoraat van de predikanten. Kwetsbare gemeenteleden in de verzorgings- en verpleeghuizen worden in verband met besmettingsgevaar tijdelijk niet bezocht. In geval van crisispastoraat zal in overleg met familie en verplegend personeel overlegd worden. Het pastoraat zal, indien mogelijk en nodig, via de telefoon worden vormgegeven.

3. Tussentijds zullen de nieuwe maatregelen steeds worden geƫvalueerd en zo nodig worden aangepast. Voor de slagvaardigheid is besloten om per direct met een crisis kerkenraad te gaan werken. Deze bestaat uit de leden van het Moderamen AK, de predikanten en vertegenwoordiging uit de Diaconie en de Kerkrentmeesters.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world