Actie kerkbalans 2024

Met grote dankbaarheid wordt meegedeeld, dat het begrote bedrag voor de Actie Kerkbalans 2024 is gehaald. Tot nu toe werd aan toezeggingen en aan ontvangen bedragen € 331.743,00 ontvangen. Allen daarvoor hartelijk dank. Bovenal gaat de dank uit naar onze God voor al Zijn trouw en goedheid.

Hierbij worden ook alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet rond deze Actie. Tevens gaat een woord van dank uit naar het kerkelijk bureau voor het vele werk dat er gedaan is om alles weer in goede banen te leiden.

Mocht u/jij de envelop nog niet hebben ingeleverd dan is het vriendelijke verzoek dit alsnog zo snel mogelijk bij het kerkelijk bureau te doen. Natuurlijk kan ook een bedrag worden overgemaakt op het rekeningnummer van Kerkbeheer NL24 ABNA 0477 7422 97 onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world