Aanmelden kerkdiensten

Het is mogelijk dat de sectie-ouderling met u/jou geen contact heeft gehad over de mogelijkheid van het bezoeken van een kerkdienst vanaf 01 juli 2020 en naar welke dienst uw/jouw voorkeur uitgaat. Onderneem dan zelf actie. Stuur zo snel mogelijk een mail naar kerkbeheer@hervormdnijkerk.nl. Hierin kan de voorkeur worden aangeven. Hierbij ook graag de namen van de kerkbezoekers, het telefoonnummer en/of mailadres vermelden waarop u/jij bereikbaar bent.

 

Ook kan het aanmelden telefonisch plaatsvinden en wel bij de kerkrentmeesters Jan de Kruijff en Ben te Brake. Hun telefoonnummers zijn respectievelijk 0653696038 en 0620351036.

Ook als gast van onze kerkdiensten kunt u zich op bovenvermelde wijze voor het bijwonen van een dienst aanmelden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world