Aanmelden bezoek kerkdiensten

 
Met ingang van 1 juli 2020 is weer een aantal versoepelingen in het kader van de coronapandemie doorgevoerd. Zo kunnen nu ook weer meer gemeenteleden de wekelijkse kerkdiensten bezoeken. Dit stemt ons dankbaar. Uiteraard moet worden voldoen aan een aantal regels. Het is onze zorg hieraan een goede en verantwoorde invulling te geven.

Tot nu toe hebben wij op basis van ontvangen informatie van de sectie-ouderlingen gemeenteleden via een mail en/of telefoon voor een dienst uitgenodigd. In de praktijk blijkt het wekelijks op deze manier benaderen en inroosteren van gemeenteleden een arbeidsintensieve klus te zijn. In verband hiermee zijn wij overgestapt op een digitaal reserveringssysteem.

Wanneer u graag weer naar de kerk wilt, kunt u zich vanaf heden aanmelden via deze link:  Aanmelden

Via het aanmeldingsformulier kunt u uw voorkeur invullen voor Grote Kerk, Opstandingskerk en de daarbij behorende tijden.
Wanneer u geen voorkeur heeft, kunt u alle mogelijkheden aanvinken.

Daarna krijgt u, op het moment dat daarvoor ruimte is, via de mail een uitnodiging voor het bijwonen van een kerkdienst. Deze uitnodiging is 48 uur geldig.

Reageert u niet binnen 48 uur dan vervalt de uitnodiging en wordt automatisch iemand anders uitgenodigd. U maakt zelf uw keuze: u meldt zich aan of u laat weten geen gebruik te maken van de uitnodiging. Wanneer u zich afmeldt, worden automatische andere gemeenteleden uitgenodigd de dienst bij te wonen. U moet altijd reageren!

Op deze manier kunnen we de toegestane aantallen kerkbezoekers optimaal benutten. In beide kerken zijn begeleiders aanwezig die u een plaats aanwijzen, zodat we een goede spreiding krijgen en iedereen een verantwoorde plaats heeft.

Het blijft natuurlijk belangrijk dat u voor uzelf goed nagaat of u gezond bent om de kerkdienst te bezoeken. Ook gemeenteleden van 70 jaar en ouder zijn hartelijk welkom in de diensten. Voor iedereen geldt: Blijf thuis bij hoesten, neusverkoudheid, koorts (vanaf 38C) en benauwdheid.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, mailt u dan naar kerkelijkbureau@hervormdnijkerk.nl .

Bellen mag ook op 033-2451955 (ma t/m do van 09.00-16.30 uur).

Wij zien u graag in de kerk.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world